سنگ دیوار

محدوده قیمت
فیلتر قیمت - slider
0 تومان 6,100,000 تومان
فیلتر موجود در انبار
جنس
رنگ ها
استاندارد سایز
تخلخل
شهرت سنگ
فرآوری پشت سنگ
فرآوری روی سنگ
محل استخراج
محل مصرف
مقاومت سایشی
مقاومت فشاری
میزان جذب آب
وزن مخصوص
10221003

قیمت اصلی 540,000 تومان بود.قیمت فعلی 450,000 تومان است.

10221001

قیمت اصلی 660,000 تومان بود.قیمت فعلی 550,000 تومان است.

10221002

قیمت اصلی 720,000 تومان بود.قیمت فعلی 600,000 تومان است.

40221056

قیمت اصلی 1,440,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,200,000 تومان است.

40221055

قیمت اصلی 1,320,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,100,000 تومان است.

40221054

قیمت اصلی 1,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,000,000 تومان است.

40101002

قیمت اصلی 1,080,000 تومان بود.قیمت فعلی 900,000 تومان است.

40221053

قیمت اصلی 1,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,000,000 تومان است.

محدوده قیمت
فیلتر قیمت - slider
0 تومان 6,100,000 تومان
فیلتر موجود در انبار
جنس
رنگ ها
استاندارد سایز
تخلخل
شهرت سنگ