سنگ اسلب بوک مچ و فورمچ

محدوده قیمت
فیلتر قیمت - slider
1,600,000 تومان 2,700,000 تومان
فیلتر موجود در انبار
جنس
رنگ ها
استاندارد سایز
تخلخل
شهرت سنگ
فرآوری پشت سنگ
فرآوری روی سنگ
محل استخراج
محل مصرف
مقاومت سایشی
مقاومت فشاری
میزان جذب آب
وزن مخصوص
محدوده قیمت
فیلتر قیمت - slider
1,600,000 تومان 2,700,000 تومان
فیلتر موجود در انبار
جنس
رنگ ها
استاندارد سایز
تخلخل
شهرت سنگ