سنگ صفحه کابینت

محدوده قیمت
فیلتر قیمت - slider
0 تومان 5,500,000 تومان
فیلتر موجود در انبار
جنس
رنگ ها
استاندارد سایز
تخلخل
شهرت سنگ
فرآوری پشت سنگ
فرآوری روی سنگ
محل استخراج
محل مصرف
مقاومت سایشی
مقاومت فشاری
میزان جذب آب
وزن مخصوص
40101002

قیمت اصلی 1,080,000 تومان بود.قیمت فعلی 900,000 تومان است.

40101001

قیمت اصلی 1,080,000 تومان بود.قیمت فعلی 900,000 تومان است.

40223033

قیمت اصلی 1,700,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,400,000 تومان است.

40223031

قیمت اصلی 3,100,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,700,000 تومان است.

40223030

قیمت اصلی 3,100,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,600,000 تومان است.

40223029

قیمت اصلی 2,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,600,000 تومان است.

40223028

قیمت اصلی 2,160,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,800,000 تومان است.

40223027

قیمت اصلی 2,160,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,800,000 تومان است.

40223026

قیمت اصلی 2,640,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,200,000 تومان است.

40223025

قیمت اصلی 1,920,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,600,000 تومان است.

محدوده قیمت
فیلتر قیمت - slider
0 تومان 5,500,000 تومان
فیلتر موجود در انبار
جنس
رنگ ها
استاندارد سایز
تخلخل
شهرت سنگ